Comunicat depuneri candidaturi pentru alegerile organizate pentru Comisia de Disciplină

 

COMUNICAT

 

     Comisia Electorală Locală instituită în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul Electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424/17.05.2023, anunţă corpul medical din judeţul Maramureş că în perioada 01-31.08.2023 în zilele lucrătoare în timpul programului de lucru 700 – 1500 cei care doresc își pot depune candidatura pentru alegerile organizate pentru Comisia de Disciplină a județului Maramureș.

     Pot fi aleși în cadrul acestei comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puțin 7 ani și nu au săvârșit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

     Conform art. 35 alin (1) din Regulamentul Electoral, candidaturile se depun la sediul Colegiului Medicilor Maramureș personal, prin poștă, prin curier sau electronic în perioada 01-31.08.2023 în zilele lucrătoare în timpul programului de lucru 700 – 1500. Orice solicitare după această dată este exclusă.

     Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale și vor cuprinde:

     a). o declarație de candidatură (formular tip -  anexat alăturat);

     b). un curriculum vitae;

     c). o scrisoare de intenție ce va conține motivația candidatului, exprimarea interesului pentru poziția vizată, propuneri concrete pentru îmbunătățirea activității administrativ-jurisdicționale, etc;

 

     Menționăm că turul I al alegerilor pentru Comisia de Disciplină a județului Maramureș va avea loc în zilele de 22-23 Septembrie 2023 la sediul Colegiului Medicilor Maramureş din Baia Mare str. George Coșbuc nr. 25A/4 (clădirea ATRIUM parter) între orele 1000 – 2000, iar dreptul de vot îl au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor Maramureş cu cotizaţia la zi.

     Alegerile vor avea loc în sistem hibrid (atât online cât și fizic la sediul colegiului).

 

     Informaţii suplimentare se pot obţine la tel./fax. 0262-218018 zilnic între orele 700 – 1500, sau direct la sediul nostru din Baia Mare str. G. Coşbuc nr. 25A/4.

        

         Preşedinte                                                                             Secretar

       Dr. Foia Nelia                                                                 Dr. Ceaunică Cozeta

comunicat alegeri Comisia de disciplina 2023.doc (88,50 kb)

comunicat depunere candidatura pentru alegeri Comisia de disciplina 2023.doc (88,50 kb)

model declaratie de candidatura comisie de disciplină.docx (89,22 kb)

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE_ALEGERI.docx (13,78 kb)

 

 

 

 

 

Add comment