Comunicat

În atenţia

TUTUROR MEDICILOR DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art 426,432 şi 438 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Regulamentului Electoral adoptat prin Decizia nr. 8/29.11.2019 a Consiliului Naţional al CMR în zilele de 06-07.03.2020 vor avea loc alegeri pentru organele de conducere şi control al Colegiului Medicilor Maramureş pentru mandatul 2020-2024.

Comisia Electorală Maramureş instituită în baza art. 5 din Decizia CN a CMR nr. 8/29.11.2019 anunţă corpul medical din judeţul Maramureş că alegerea membrilor în consiliul teritorial, al reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a CMR şi a membrilor în comisia de cenzori  al Colegiului Medicilor Maramureş, va avea loc în zilele de 06-07 martie 2020 la sediul Colegiului Medicilor Maramureş din Baia Mare str. George Coşbuc nr. 25A/4 parter clădirea ATRIUM.

În situaţia în care la sfârşitul votării se va constata că nu au votat 2/3 din cei înscrişi pe listele de alegători, în zilele de 19-20 martie 2020 se va organiza un nou tur de scrutin.

Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medciii membri ai Colegiului Medicilor Maramureş.

Candidaturile se depun doar personal la secretariatul colegiului medicilor, conform calendarului electoral aprobat, între 01-10 februarie 2020 în timpul programului de lucru 0700-1500 . Orice solicitare după această dată este exclusă.

Un candidat pentru Consiliul Local poate opta şi pentru a participa ca reprezentant în Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România fără a se putea înscrie pentru comisia de cenzori.

Pot participa ca alegători şi candidaţi , cei care sunt membrii ai Colegiului Medicilor, cu cotizaţia la zi şi să nu fi fost sancţionaţi pentru abateriu disciplinare sau penale.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Medicilor  Maramureş, din Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 25A/4, tel./fax. 0262-218018, zilnic între orele 700 – 1500.

 

 

Preşedinte                                                                                                 Secretar

Dr. Foia Nelia                                                                                            Dr. Ilieş Alexandru

Descarca comunicat in format pdf