ALEGERI

Colegiul Medicilor din Romania

Decizie nr. 8/2019

29/11/2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 09/12/2019

Decizia nr. 8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor

În temeiul art. 426, 432 şi 438 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. - Se aprobă organizarea alegerilor pentru desemnarea:
a) membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Medicilor din România;
b) reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România;
c) membrilor comisiilor de cenzori;
d) reprezentantului colegiului teritorial, respectiv a reprezentaţilor Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. - Alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale, ale reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România şi a membrilor comisiilor de cenzori se efectuează în perioada 1 martie 2020-8 martie 2020, respectiv în perioada 13 martie 2020-20 martie 2020 dacă la prima convocare de alegeri nu se întruneşte condiţia de cvorum.

Art. 3. - Ulterior alegerii membrilor consiliului colegiului teritorial, potrivit prevederilor Regulamentului electoral, se aleg reprezentantul colegiului teritorial în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, respectiv reprezentanţii Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.

Art. 4. - Depunerea candidaturilor pentru calitatea de membru al organelor prevăzute la art. 1 lit. a)-c) se face în perioada 1 februarie 2020-10 februarie 2020.

Art. 5. - (1) În vederea organizării şi asigurării desfăşurării alegerilor, potrivit prevederilor Regulamentului electoral, la nivelul fiecărui colegiu teritorial, se aprobă o comisie electorală locală, iar la nivelul Colegiului Medicilor din România se înfiinţează Comisia Electorală Centrală formată din următorii membri:
a) Trandafir Dragoş;
b) Ranetti Aurelian;
c) Socea Bogdan;
d) Pătrascu Natalia;
e) Edu Andrei Vincenţiu;
f) Buzea Adrian;
g) Davidescu Eugenia Irene.

(2) Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România organizează un secretariat tehnic pentru a asigura suportul administrativ şi juridic necesar funcţionării Comisiei Electorale Centrale.

Art. 6. - Membrii comisiilor electorale organizate la nivel teritorial, respectiv membrii Comisiei Electorale Centrale, inclusiv membrii supleanţi, nu pot depune candidaturi pentru niciunul dintre mandatele pentru care sunt organizate alegerile.

Art. 7. - (1) În cazul vacantării unui loc din comisia electorală organizată la nivelul colegiului teritorial sau al Comisiei Electorale Centrale, locul vacant este ocupat de către unul dintre membrii supleanţi prin tragere la sorţi. Tragerea la sorţi este organizată de către membrii comisiei electorale.

(2) Se aprobă următorii membri supleanţi ai Comisiei Electorale Centrale:
a) Poenaru Daniela; b) Barbu Carmen Gabriela;
c) Stemate Ana;
d) Dobrea Andrei;
e) Goran Loredana.

Art. 8. - Biroul consiliului colegiului teritorial poate aproba indemnizaţia membrilor comisiei electorale, iar Biroul executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România aprobă indemnizaţia membrilor Comisiei Electorale Centrale.

Art. 9. - Se aprobă Regulamentul electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor, prevăzut în anexa care face parte din prezenta decizie.

Art. 10. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

Bucureşti, 29 noiembrie 2019.

Nr. 8.