ATENȚIE!

ANUNŢURI IMPORTANTANTE!

22.09.2017


Comunicat alegeri Comisia de disciplina
Lista candidaturi depuse pentru Comisia de disciplina
19.09.2017A trecut la cele veșnice Conf. Univ. Dr. Aurel Bizo, un om extraordinar, un excelent medic, un salvator a mii de copii cu afecțiuni renale din tot Ardealul. Un maramuresean adoptat de Clujul universitar care nu a uitat niciodata locul de unde a plecat...
Dumnezeu sa-i dea odihnă veșnică!


11.09.2017


Comunicat alegeri Comisia de disciplina
Lista candidaturi depuse pentru Comisia de disciplina
Lista alegatori Colegiul Medicilor Maramures

06.09.2017


    Compania de comunicare medicală Houston NPA este onorată sa va informeze in legatura cu simpozionul regional “Practic MF, Ediția a XXI-a, eveniment care va fi organizat in perioada 13-14 octombrie 2017 la Gura Humorului, Best Western Bucovina.
    Atașat găsiți invitația și formularul de înscriere .
    Principalul obiectiv al conferinţei constă în furnizarea informațiilor legate de diagnosticului precoce, tratamentului şi monitorizării corecte în practica medicului de familie la nivelul cabinetului medicului de familie.
    Acest eveniment va facilita comunicarea între specialiştii din diferite arii implicate în diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor în vederea îmbunătăţirii accesului rapid la un tratament multidisciplinar.
    PRACTIC MF oferă cadrul necesar pentru dezbaterea celor mai importante probleme medicale, manageriale sau cu implicații sociale în practica de zi cu zi a medicilor de familie.
    Coordonatorul ştiinţific al manifestării este Prof. Univ. Asoc. Dr. Nicolae Calomfirescu, medic primar urolog. Evenimentul este creditat EMC.
    Pentru orice fel de informații suplimentare vă stăm la dispoziție. Vă rugăm să ne confirmați primirea acestui email. Vă mulțumim frumos.


Cu stimă,


Dana Dumitru
Project manager, Houston NPA
0722.585.995, dana.dumitru@houston.ro


Aniela Zanfir, PR Executive
0722 519 239, aniela.zanfir@houston.ro

26.07.2017


Stimați colegi


    Dorim prin prezenta să anunţăm organizarea alegerilor pentru membrii comisiei de disciplina. Atasat aveti anuntul in format pdf

Anunt in format pdf
Preşedinte
Dr. Petruţ Giuliano


06.02.2017


Stimați colegi


    Dorim prin prezenta să anunţăm organizarea în perioada 23 - 25 februarie 2017 a celei de-a XIV – a ediţii a Manifestărilor Știinţifice Medicale din cadrul expoziţiei MARAMEDICA 2017.
    Deschiderea oficială a Manifestărilor este în 23.02.2017 la orele 10,00 la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5, iar lucrările vor avea loc la Sala Polivalentă a Hotelului Mara din Bld. Unirii nr. 11.
    Taxa de participare este de 180 Ron pentru medicii activi şi 100 ron pentru medicii rezidenţi şi medicii pensionari (dovedit cu cupon de pensie), taxă care se achită numai până la data de 24.02.2017 inclusiv. După această dată nu se mai fac înscrieri.
    Se acordă 22 credite EMC.
    Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Colegiului Medicilor Maramureş tel. 0262-218018.
    Anexăm alăturat Programul manifestărilor, care este publicat și pe site-ul nostru.Program in format pdf

Preşedinte
Dr. Petruţ Giuliano


06.01.2017


Stimați colegi


    Urmare a apariţiei în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 1063/29.12.2016 a Deciziei CMR nr. 22/16.12.2016 privind modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România, vă aducem la cunoştinţă prin prezenta, că în conformitate cu art. 1 al deciziei mai sus amintite, începând cu data de 1 februarie 2017 se modifică cuantumul cotizaţiei de membru de la 30 la 50 lei/ lună.
    „Art. 1 – Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei
    Art. 2 – Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii rezidenţi, medicii stagiari, precum şi medicii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 lei pe lună.
    Art. 3 – Medicii pensionari care nu mai exercită activităţi medicale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 lei.”
    Menţionăm totodată că în conformitate cu art. 7 al deciziei mai sus amintite „Cotizaţia se plăteşte lunar, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.”


Anunt in format pdf

Preşedinte
Dr. Petruţ Giuliano


17.11.2016


Nr. Înreg. 484 / 16.11.2016

ANUNŢ IMPORTANT
ÎN ATENŢIA TUTUROR MEDICILOR


Colegiul Judeţean al Medicilor Maramureş aduce la cunoştinţa tuturor medicilor din judeţ, faptul că pentru obţinerea avizului anual de funcţionare este necesar să se depună pe lângă copie după asigurarea de răspundere profesională (malpraxis) valabilă pentru anul ce umează şi obligatoriu dovada efectuării orelor de educaţie medicală continuă – 200 de ore EMC efectuate pe ultimii 5 ani.
Avizul nu se acordă în baza chitanţelor privind plata cursurilor, ci doar în baza certificatelor de participare.
Menţionăm că în conformitate cu art. 5 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 1/18.01.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 112/27.02.2013

“Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite EMC stabilit.”

“În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), medicul se suspendă din exerciţiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea şi comunicarea intră în atribuţia biroului executiv al colegiului teritorial.”

Preşedinte
Dr. Petruţ Giuliano


28.10.2016


Nr. Înreg. 457 / 26.10.2016

În atenţia
TUTUROR MEDICILOR

    Având în vedere organizarea de către Colegiul Medicilor Maramureş în colaborare cu C.C.I. Maramureş a celei de-a XIV-a ediţii a manifestărilor MARAMEDICA 2017, în perioada 23 – 25 februarie 2017.
    Colegiul Medicilor Maramures invită medicii care doresc să participe la această manifestare cu lucrări, să comunice prin e-mail la adresa office@colmedmm.ro titlul, rezumatul lucrării, autorii şi afilierea profesională a acestora, pînă cel tirziu la data de 10.01.2017.
    Taxa de participare la manifestare este de 180 lei pentru medicii în activitate şi 100 lei pentru medicii pensionari şi medicii rezidenţi, taxă care se achită numai până la data de 24.02.2017 inclusiv. După această dată nu se mai fac înscrieri.
    Menţionăm că la momentul finalizării programului manifestărilor mai sus menţionate acesta va fi afişat pe site-ul Colegiului: www.colmedmm.ro.


Cu deosebită stimă.

               Preşedinte                                      Preşedinte
    Colegiul Medicilor Maramureş          Comisia Profesional Ştiinţifică
          Dr. Petruţ Giuliano                                Dr. Filip Dan

10.03.2016


Stimaţi colegi,


    Vă mulţumim pentru că aţi fost alături de noi la a XIII-a ediţie a manifestării ştiinţifice "Maramedica 2016". Ne-am străduit să dăm substanţă aşteptărilor Dumneavoastră, privind tematica abordată, conţinutul, noutăţile şi plusul de cunoaştere scontat. Fără participarea Dumneavoastră această conferinţă nu ar fi fost posibilă. Am încercat ca temele abordate să corespundă exigentelor actuale şi să poată fi privite ca o etapă în formarea profesional continuă.
    Dorim să continuăm, şi pentru a creşte în calitate ne-ar fi de mare folos un feed-back din partea Dumneavoastră, mai ales la acele aspecte care trebuie îmbunătăţite, al nivelului de competenţe şi utilitate într-o lume medicală aflată într-o dinamică accelerată.
    În acest sens vă propunem şi reînfiinţarea "Şcolii de vară de la Şuior". Dar pentru aceasta avem nevoie de sugestii, priorităţi tematice care să cultive zonele de interes ale tuturor participanţilor.
    Pe adresa de e-mail office@colmedmm.ro aşteptăm feed-back-ul Dumneavoastră legat de Maramedica 2016 şi sugestii privind Şcoala de vară Şuior.
Vă mulţumim.


Cu stimă,
Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Maramureş
11.01.2016


Stimați colegi


Dorim prin prezenta să vă aducem la cunoștință organizarea de către Colegiul Medicilor Maramureş în colaborare cu CCI Maramures a celei de-a XIII – a ediţii a manifestărilor ştiinţifice medicale din cadrul expoziţiei Maramedica în perioada 25-27 februarie 2016 la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.
Taxa de participare este de 180 Ron, taxă care se achită numai până la data de 25.02.2016 inclusiv. După această dată nu se mai fac înscrieri.
Se acordă 23 de credite EMC.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Colegiului Medicilor Maramureş tel. 0262-218018.
Programul manifestărilor se poate descărca de aici


Preşedinte
Dr. Petruţ Giuliano


22.12.2015
La multi ani


Căldura şi frumuseţea sărbătorilor ce se apropie, oferă Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor Maramureş deosebitul prilej de a ura, ca anul care vine să vă aducă speranţa unui nou început şi energia necesară pentru a vă împlini toate obiectivele şi gândurile bune.LA MULTI ANI !!!

Preşedinte
Dr. Petruţ Giuliano


15.12.2015


In atentia tuturor medicilor,
Va trimitem alaturat comunicatul privind rezultatul alegerilor pentru organele de conducere ale Colegiului Medicilor Maramureş mandatul 2015-2019.

Cu stima,
Preşedinte Comisie Electorala
Dr. Ilies Alexandru


02.12.2015    Având în vedere că alegerile din perioada 29, 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2015 nu pot fi validate prin faptul că nu s-a întrunit condiţia de participare a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, conform Regulamentului Electoral, Cap. 6, art. 54 alin. 1;
    Vă aducem la cunoştinţă că în perioada 06 – 07 - 08 Decembrie 2015, între orele 08 – 20, se va organiza turul II al alegerilor pentru organele de conducere a CMR, la sediul Colegiului Medicilor Maramureş din Baia Mare strada George Coşbuc nr. 25A/4, clădirea ATRIUM - parter (din spatele FARMACIEI HELENA), cale de acces din str. George Coşbuc.

Cu aleasa consideratie,


Preşedinte Secretar
Comisie Electorala Judeteana MM Comisie Electorala Judeteana MM
Dr. Ilies Alexandru Dr. Nelia Foia

EMC Program EMC

Educatie Medicala Continua

XLIII REUNIUNE

Logare


 

 

Noutati

Maramuresul Medical

A aparut ultimul numar al revistei "Maramuresul Medical" - revista din care gasiti cateva articole si in paginile noastre.

Informare

Maramuresul Medical

A aparut ultimul numar al revistei "Maramuresul Medical" - revista din care gasiti cateva articole si in paginile noastre.

Informare

Maramuresul Medical

Arhiva "Maramuresul Medical" - cateva articole din paginile noastre.

Informare

Maramuresul Medical

Arhiva "Maramuresul Medical" - cateva articole din paginile noastre.

Maramuresul Medical

Maramuresul Medical

Arhiva "Maramuresul Medical" - cateva articole din paginile noastre.

Maramuresul Medical

Maramuresul Medical

Arhiva "Maramuresul Medical" - cateva articole din paginile noastre.