Anunt modificare legislatie EMC

Urmare a apariţiei în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 683/06.08.2018 a Deciziei CMR nr. 12/29.06.2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor,

Vă aducem la cunoştinţă câteva din cele mai importante modificări legislative privitoare la educaţia medicală continuă:

  1. Medicii aflaţi în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani. Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii vor acumula minimum 25 de credite EMC/an(conform art. 5 alin. 1 şi 2);
  2. Începând cu intrarea în vigoare a deciziei mai sus amintite, conform art. 20 alin. 1). „ pentru obţinerea de titluri de calificare profesională sau ştiinţifică, certificate de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Educaţiei Naţionale, se acordă credite după cum urmează:

 

–         Titlul de medic specialist – 40 de credite EMC;

–         Titlul de medic primar – 40 de credite EMC;

–         Titlul de doctor în medicină umană – 40 de credite EMC;

–         Titlul de master în domeniul medical uman – 30 de credite EMC;

–         Atestat de studii complementare – 30 de credite EMC;

–         Statutul de cadru didactic universitar în instituţii de îmvăţământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an;”

 

  1. O altă modificare importantă este ca în lista participanţilor prezenţi la o manifestare ştiinţifică să fie trecut în mod obligatoriu rubrica privind codul unic de identificare al medicului (CUIM – format din 10 cifre)(conform art. 11. alin. 1) lit. c).)

            Acest element este trecut pe certificatul de membru al colegiului (tip nou), şi de acum înainte pentru a putea obţine credite EMC, vă rugăm să îl aveţi asupra D-voastră la manifestările ştiinţifice la care doriţi să participaţi.

 

Cu stimă, 

 

Preşedinte                                                                                                                                      Dr. Petruţ Giuliano       

 

anunt modificari legislative EMC