Modificare cuantumul cotizaţiei de membru

Stimați colegi

Urmare a apariţiei în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 1063/29.12.2016 a Deciziei CMR nr. 22/16.12.2016 privind modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România, vă aducem la cunoştinţă prin prezenta, că în conformitate cu art. 1 al deciziei mai sus amintite, începând cu data de 1 februarie 2017 se modifică cuantumul cotizaţiei de membru de la 30 la 50 lei/ lună.
„Art. 1 – Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei
Art. 2 – Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii rezidenţi, medicii stagiari, precum şi medicii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 lei pe lună.
Art. 3 – Medicii pensionari care nu mai exercită activităţi medicale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 lei.”
Menţionăm totodată că în conformitate cu art. 7 al deciziei mai sus amintite „Cotizaţia se plăteşte lunar, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.”

Anunt_majorare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *